Măsura 3/6B
Promovarea activităților sportive, culturale și locale, precum și sprijinirea capacității administrative a societății civile

munich, oktoberfest, ride-1220908.jpg

Măsura contribuie la dezvoltarea turismului, sprijinirea valorificării produselor, serviciilor sportive, culturale şi locale ale zonei prin organizarea de spectacole/evenimente cu caracter local, programe turistice, târguri, manifestări locale, infrastructură şi evenimente sportive, ansambluri folclorice, etc.. Aceste programe au ca scop creşterea atractivităţii zonei.

Beneficiari

Organizaţiile Non-Guvernamentale
Autorităţile Publice Locale
Asociații sportive
Comunitatea locală

Acțiuni eligibile

Achiziţionarea costumelor populare, scenelor mobile (inclusiv echipamente). Achiziționarea de containere/recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor. Achiziţionarea şi costurile de instalare, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi. Construcţia/Modernizarea/Reabilitarea/Dotarea terenurilor sportive şi a bazelor sportive;

Sprijin

Rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv

Istoricul apelurilor lansate

An

Perioada apel

Suma alocată

Descarcă ghid

Rapoarte de selecție

2018

23.11.2018-22.12.2018

268.157,00 Euro

2019

24.04.2019-23.05.2019

116.079,50 Euro

Scroll to Top