COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea Proiectului de Cooperare Interteritorială pentru Promovarea Turismului și a Producătorilor Locali
21.03.2024

Asociațiile Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) Colinele Recaș, GAL Timișul de Centru și GAL Țara Gugulanilor anunță cu mândrie lansarea proiectului de cooperare interteritorială “Cooperarea GAL-urilor în vederea adaptării promovării turismului și producătorilor locali la contextul actual”. Acest proiect ambițios este finanțat prin AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – România, având ca scop principal îmbunătățirea potențialului economic și social al zonelor aferente celor trei GAL-uri.
Obiectivul general al proiectului este acela de a realiza acțiuni și activități comune de cooperare interteritorială în vederea îmbunătățirii potențialului zonelor aferente GAL Colinele Recaș, GAL Timișul de Centru și GAL Țara Gugulanilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Primul obiectiv al acestui proiect este acela de a promova grupurile de producători locali din toate cele trei teritorii GAL, prin realizarea unor trasee de biciclete pe drumurile agricole care să ducă la producătorii locali din teritoriul GAL-urilor partenere și hărți digitale pentru aceste trasee care să conțină toate punctele de interes identificate. Obiectivul va fi considerat atins dacă vom avea un număr de 3 grupuri de producători locali care vor participa constant la toate evenimentele organizate în cadrul proiectului și hărțile digitale funcționale și accesate de cel putin 50 de persoane.
2. Al doilea obiectiv al acestui proiect este conștientizarea populației cu privire la schimbările climatice prin realizarea de workshop-uri pe teme specifice (permacultură). Obiectivul va fi considerat atins dacă vom avea un număr de 30 de participanți la fiecare workshop.
3. Al treilea obiectiv al proiectului este promovarea minorităților tradiționale din teritoriile celor trei GAL-uri prin realizarea unui eveniment pe teritoriul GAL Timișul de Centru în vederea promovării ocupaților tradiționale și prin organizarea unui târg dedicat meșteșugarilor. Acest obiectiv va fi considerat atins dacă în cadrul acestui eveniment vom avea ca participant cel puțin un grup minoritar.
4. Al patrulea obiectiv al proiectului este reprezentat de valorificarea potențialului turistic/ecoturistic local, din cadrul teritoriilor GAL. Activitățile care conduc la realizarea acestui obiectiv constau în organizarea de evenimente care au în vedere promovarea locațiilor în care acestea se desfășoară, evenimente în cadrul cărora se va promova ecoturismul, respectiv conceptul Eco Paths și crearea de trasee pentru ecomuzee și piste de biciclete care duc la prinicipalele obiective din localități. Acest obiectiv va fi considerat atins dacă vom avea un număr de 60 participanți la aceste evenimente.
Implementarea acestui proiect va contribui semnificativ la reducerea dezechilibrelor economice și sociale dintre zonele urbane și rurale, promovând o dezvoltare durabilă și incluzivă. De asemenea, proiectul va facilita o mai bună colaborare între partenerii publici și privați și va răspunde nevoilor concrete ale comunităților locale.

GAL Colinele Recaș, GAL Timișul de Centru și GAL Țara Gugulanilor sunt organizații dedicate dezvoltării rurale, care lucrează pentru a stimula creșterea economică și îmbunătățirea calității vieții în zonele pe care le reprezintă. Prin proiectele și inițiativele lor, aceste GAL-uri sprijină sustenabilitatea, inovația și patrimoniul cultural local.

Încurajăm toți actorii interesați — producători locali, organizații neguvernamentale, instituții publice și comunitatea largă — să se alăture eforturilor noastre în realizarea obiectivelor acestui proiect ambițios. Împreună, putem face diferența în promovarea turismului durabil și a producției locale.

Valoarea totală a proiectului: 752.076,52 lei
Valoarea eligibilă a proiectului: 752.076,52 lei
Valoare neeligibilă: 0 lei

Pentru mai multe informații despre proiect și modalități de implicare, vă rugăm să contactați:

Asociația GAL Colinele Recaș
E-mail: office@galcolinelerecas.com
Telefon: +40 731 825 190

 

Cătălin TIUCH
Președinte GAL Colinele Recaș

 

Scroll to Top