Strategia de Dezvoltare Locală

GAL Colinele Recaș reprezintă un parteneriat privat–public activ, constituit din
reprezentanți ai sectorului public, sectorului privat  și societății civile, desemnați dintr‐un teritoriu omogen, care îndeplineasc  o serie de cerințe privind componența, teritoriul acoperit  și care vor implementa o strategie integrată  pentru dezvoltarea teritoriului.
Strategia de dezvoltare a Asociației Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș reprezintă documentul elaborat pe baza unei abordări de jos în sus, care conține toate măsurile prin care sunt finanțate proiectele, tipul de beneficiari și modul în care funcționează GAL-ul.

Implicare

Prin implicare, membrii comunității pot participa la procesul de dezvoltare locală, să acceseze finanțări și să contribuie la direcția pe care o ia comunitatea.

Calitatea vieții

Prin implementarea proiectelor, GAL îmbunătățește calitatea vieții , inclusiv prin creșterea oportunităților de locuire, educație, sănătate și ocupare a forței de muncă

Acces

GAL oferă acces la finanțare și resurse pentru proiecte specifice, ceea ce ajută la implementarea proiectelor și inițiativelor care să îmbunătățească calitatea vieții comunității.

Istoricul modificărilor Strategiei de Dezvoltare Locală

An

Tip modificare

Descărcare

2016

Complexă

2017

Complexă

Descarcă


2017

Complexă

2018

Simplă

2018

Simplă

2018

Complexă

2018

Complexă

2019

Complexă

2020

Complexă

2021

Simplă

2022

Administrativă

Planul Financiar

2023

Complexă

2023

Simplă

Scroll to Top