Despre

Dezvoltarea locală este un proces complex prin care comunitățile locale își îmbunătățesc calitatea vieții prin identificarea și valorificarea resurselor disponibile. Asociația Grupul de Acțiune Locală este o organizațe formată la nivel local pentru a coordona eforturile de dezvoltare locală și pentru a implementa proiecte specifice în comunitatea acoperită. Demersurile noastre de a implementa parteneriate aduc un aport semnificativ microregiunii prin dezvoltarea unor proiecte comune, prin transferul de cunoștințe, schimbul de informații și idei, precum și prin susținerea inovației în mediul rural.

Grow

Parteneriat pentru viitor

Parteneriatul public-privat denumit Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș își desfășoară activitatea pe raza teritorială a 12 UAT-uri: orașul Recaș și comunele: Dumbrăvița, Giarmata, Sînandrei, Bucovăț, Mașloc, Fibiș, Bogda, Brestovăț, Remetea Mare, Secaș și Șiștarovăț. Teritoriul delimitat de cele 11 comune și orașul Recaș cuprinde o populație totală de 37.646 de locuitori, așezați pe 1.020,75 km, reprezentând 11,73 % din întreaga suprafață a județului Timiș. Parteneriatul reunește 12 parteneri publici, 7 ONG-uri, o persoană fizică și 34 agenți economici. În cadrul parteneriatului, sectorul public reprezintă 22,23%, iar sectorul privat 77,77% (respectiv 1,85% persoane fizice, 14,81% societatea civilă şi 61,11% agenți economici).
Avantaje:
1. Îmbunătățirea calității vieți
2. Încurajarea economiei locale
3. Construirea comunității
4. Creșterea capacității și a cunoștințelor
5. Acces la finanțare

Transparență

AFIR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Guvernul României

Guvernul României prin Programul Național de Dezvoltare Rurală

Uniunea Europeana

Uniunea Europeană

Prin programul LEADER

Scroll to Top