Măsuri integrate în Giarmata

Obiectivul general al proiectului: reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala din comunele Dumbravita (sectiunea 2) si Giarmata (sat Giarmata), localitati componente a teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locala administrata de catre Grupul de Actiune Locala Colinele Recas, prin implementarea de masuri operatiuni integrate în contextu mecanismului de DLRC.

O.S. 1. Furnizarea de servicii sociale de tipul centru de zi pentru copii aflati în risc de separare de familie (un serviciu în comuna Dumbravita si un serviciu în comuna Giarmata) si un serviciu social privind asistenta în comunitate (în comuna Giarmata) pentru un numar de 130 de copii proveniti din familii aflate în risc de saracie si excluziune sociala.

O.S. 2 Furnizarea de servicii sociale de tipul centru de zi pentru copii aflati în risc de separare de familie (un serviciu în comuna Dumbravita si un serviciu în comuna Giarmata) si un serviciu social privind asistenta în comunitate (în comuna Giarmata) pentru un numar de 130 de copii proveniti din familii aflate în risc de saracie si excluziune sociala.

O.S. 3. Furnizarea de masuri specifice de asistenta juridica în vederea reglementarii actelor de identitate, de proprietate, de stare civila (acolo unde este cazul), de obtinere a drepturilor de asistenta sociala (beneficii de asistentaservicii sociale) pentru cele 260 de persoane din grupul tinta.

Documente

Scroll to Top