M1/6B Dezvoltarea microregiunii prin realizarea de investiții în infrastructură, echipamente și dotare

sweeper, street cleaning, cleanliness-7218811.jpg

Măsura vizează îmbunătăţirea infrastructurii, echiparea şi dotarea Autorităţilor Publice Locale, precum şi îmbunătăţirea studiilor efectuate de către aceştia în vederea dezvoltării sustenabile a capacităţii administrative. Măsura urmărește facilitarea accesului la serviciile publice si crearea /modernizarea infrastructurii pentru îmbunătățirea condițiilor de viață.

Beneficiari

Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară
Autorităţile Publice Locale
Comunitatea locală

Obiective

îmbunătățirea condițiilor de viață, amenajarea spațiilor publice locale, achiziţia de echipamente necesare; înființarea/modernizarea sistemelor de iluminat și supraveghere.

Sprijin

Sprijinul public nerambursabil: 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu va depăși 180.000 euro/proiect.

Istoricul apelurilor lansate

An

Perioada apel

Suma alocată

Descarcă ghid

Rapoarte de selecție

2018

05.03.2018-31.05.2018

527.333,69 Euro

2019

04.04.2019-23.04.2019

397.260,69 Euro

2019

28.10.2019-06.12.2019

214.209,35 Euro

2020

05.06.2020-13.07.2020

114.146,35 Euro

2021

27.08.2021-10.09.2021

114.146,35 Euro

2021


06.07.2021-20.09.2021

114.146,35 Euro

Scroll to Top