Măsura 2/6B Infrastructura socială și medicală

ambulance, the medicine, hospital-1005433.jpg

Măsura vizează îmbunătăţirea sectorului social şi medical prin realizarea unor investiţii în centre comunitare sociale şi/sau infrastructură socială, echiparea şi/sau dotare medicală ce au ca scop deservirea nevoilor populaţiei şi/sau pregatirea pentru situaţii de urgenţă şi/sau asistență medicală comunitară și socială pentru locuitorii din teritoriul Grupului de Acţiune Locală Colinele Recaş.

Beneficiari

Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară
Autorităţile Publice Locale
Organizații non-guvernamentale
Grupuri de Acțiune Locală
Comunitatea locală

Acțiuni eligibile

Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor sociale şi medicale de interes public;
Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea cu echipamente a centrelor comunitare multifuncționale și autoutilitare medicale

Sprijin

Rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv

Istoricul apelurilor lansate

An

Perioada apel

Suma alocată

Descarcă ghid

Rapoarte de selecție

2018

30.04.2018-28.07.2018

249.788,41 Euro

2018

28.07.2018-27.08.2018

249.788,41 Euro

2019

10.01.2019-01.02.2019

69.794,41 Euro

2019

08.04.2019-22.04.2019

249.788,41 Euro

Scroll to Top