Măsura 3/6B
Refacerea, consolidarea și promovarea ecosistemelor și a biodiveristății

road, forest, fall-1072821.jpg

Teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală prezintă un mare potențial în ceea ce priveşte ecosistemele, atât în corelație cu activitatea agricolă și silvică, cât și în ceea ce privește biodiversitatea. Această măsură este necesară datorită întinderii mari a teritoriului pe care se află situri şi rezervaţii naturale (Natura 2000, Ariile naturale protejate de interes naţional).

Beneficiari

Organizaţiile Non-Guvernamentale
Autorităţile Publice Locale
Asociații sportive
Comunitatea locală
Organizaţii/Grupuri de producători şi Cooperative;
Parteneriate.

Acțiuni eligibile

Achiziţie de echipamente specializate de tip utilitară/ autoutilitară, utilaje agricole/ forestiere sau piese ale utilajelor agricole/ forestiere, necesare refacerii, conservării și/sau consolidării ecosistemelor, și/sau dezvoltării biodiversității;
Investiții în infrastructura mică pentru uzul public cum ar fi infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică.

Sprijin

Rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv

Istoricul apelurilor lansate

An

Perioada apel

Suma alocată

Descarcă ghid

Rapoarte de selecție

2019

10.01.2019-08.02.2019

48.560,00 Euro

2020

22.10.2020-20.11.2020

48.560,00 Euro

2021

10.09.2021-29.10.2021

48.560,00 Euro

Scroll to Top