M5/6A Înființarea și dezvoltarea întreprinderilor

office, business, accountant-620822.jpg

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul Grupului de Acţiune Locală prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri) fie pentru cei care au ca scop modernizarea şi/sau dezvoltarea întreprinderii existente. Măsura contribuie la: creşterea locurilor de muncă existente, la diversificarea economiei, la creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii sociale din arealul propus.

Beneficiari

Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea;
Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
Întreprinderi sociale (S.E.S);
Formele asociative

Obiective

Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
Achiziţionarea şi costurile de instalare, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi
Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci, pagini web

Sprijin

Rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv

Istoricul apelurilor lansate

An

Perioada apel

Suma alocată

Descarcă ghid

Rapoarte de selecție

2018

29.06.2018-07.08.2018

388.559,75 Euro

2019

10.01.2019-08.02.2019

2019


24.04.2019-03.05.2019

105.570,75 Euro

2021

28.09.2021-19.11.2021

87.621,31 Euro

2022


16.06.2022-07.10.2022

182.130,78 Euro

2022

16.06.2022-07.10.2022

182.130,78 Euro

– 

2023

21.06.2023- 10.08.2023
182.130,78 Euro


2023

17.10.2023

189.976,87 Euro

2023

01.11.2023-10.11.2023 *publicat la data de 22.10.2023
 189.976,87

Scroll to Top