M6/2A Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă

berries, fruits, food-2277.jpg

Această măsură oferă sprijin financiar pentru stimularea înfiinţării grupurilor de producători şi a altor forme asociative în vederea protejării produselor agricole şi alimentare tradiţionale. Totodată, această măsură va aduce un aport major în aplicarea schemelor de calitate, stimulând asocierea producătorilor locali în vederea realizării lanţurilor scurte şi a strategiilor de marketing, precum şi promovării produselor agricole şi alimentare locale. Investițiile au un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local.
Sprijinirea are drept scop protejarea produselor agricole şi alimentare tradiţionale şi locale, contribuind la menținerea tradițiilor și a moștenirii locale, ducând astfel la creşterea atractivităţii teritoriului.

Beneficiari

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole
Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici
Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
Formele asociative (Organizaţii/Grupuri de Producători, Cooperative)
Parteneriatele în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile: Fermieri şi Microîntreprinderi și întreprinderi mici.

Obiective

Investiţii în solare/sere inclusiv tehnologizare
Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei
Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale
Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor apicole
Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice
Alte acțiuni conform ghidului de finanțare

Sprijin

Rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv

Istoricul apelurilor lansate

An

Perioada apel

Suma alocată

Descarcă ghid

Rapoarte de selecție

2018

29.06.2018-28.07.2018

284.500,00

2019

24.04.2019-23.05.2019

119.901,00 Euro

2021

28.09.2021-19.11.2021

92.666,70 Euro

2023

27.01.2023-24.02.2023

184.642,89 Euro

Scroll to Top