M7/3A Crearea și promovarea mărcilor locale și a asocierii în sectorul agro-alimentar

tomato, healthy, health-2556426.jpg

Măsura oferă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru a-i ajuta să depășească și să aplaneze problemele tipice de natura socio-economică legate de dezvoltarea afacerilor și de asigurarea de servicii în zonele rurale. Cooperarea ajută la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din România, cu o pondere foarte mare a fermelor mici, și va promova entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi. Prin cooperare, micii producători pot identifica noi modalităţi de creșterea calității sericiilor oferite către consumatori. De asemenea, pot fi dezvoltate legăturile dintre sectorul agro-alimentar și turistic, prin aprovizionarea cu produse alimentare locale.

Beneficiari

Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită (solicitantul fiind un parteneriat constituit din cel puțin 2 entități).

Obiective

Realizarea de acțiuni materiale și imateriale în scopul implementării în comun a unor proiecte de interes local (turism, cultură, social, sănătate, lanțuri scurte de aprovizionare, piețe locale, mărci locale etc.);

Sprijin

Rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv

Istoricul apelurilor lansate

An

Perioada apel

Suma alocată

Descarcă ghid

Rapoarte de selecție

2018

23.11.2018-22.12.2018


67.280,46 Euro

2019

28.10.2019-31.01.2020

67.280,46 Euro

Scroll to Top