M8/6C Infrastructura de bandă largă

monitor, binary, binary system-1307227.jpg

În vederea obţinerii unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale este nevoie ca întreg teritoriul să se dezvolte unitar, iar locuitorii şi mediul de afaceri să se poată bucura de infrastructură, instruire și instrumente digitale corespunzătoare aşteptărilor acestora. Investițiile și acțiunile propuse au ca punct comun nevoia stringentă de a accesa în timp real informații și servicii care să faciliteze colaborarea între autoritățile publice, mediul privat și cetățeni. Utilizarea unor instrumente moderne, precum platforme colaborative, sisteme de self-service, împreună cu susținerea unor cursuri de alfabetizare digitală pentru deprinderea/ consolidarea competențelor digitale pentru persoanele de orice vârstă duc la schimbări radicale în mediul rural care au ca scop final îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC.

Beneficiari

Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară
Autorităţile Publice Locale
Comunitatea locală
Intreprinderi mici și mijlocii

Obiective

Crearea/modernizarea segmentelor last mile/back haul;
Proiectarea și implementarea platformelor colaborative
Implementarea sistemelor de tipul self-service
Organizarea și derularea cursurilor de alfabetizare digitală

Sprijin

Rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv

Istoricul apelurilor de selecție

An

Perioada apel

Suma alocată

Descarcă ghid

Rapoarte de selecție

2019

28.10.2019-06.12.2019

48.560,00 Euro

2019

28.10.2019-06.12.2019


48.560,00 Euro

2023

27.01.2023-08.05.2023

123.334,20 Euro

Scroll to Top