M9/6C Acțiuni de digitalizare

code, programming, hacking-820275.jpg

În vederea obţinerii unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale este nevoie ca întreg teritoriul să se dezvolte unitar, iar locuitorii şi mediul de afaceri să se poată bucura de infrastructură, instruire și instrumente digitale corespunzătoare aşteptărilor acestora. Investițiile și acțiunile propuse au ca punct comun nevoia stringentă de a accesa în timp real informații și servicii care să faciliteze colaborarea între autoritățile publice, mediul privat și cetățeni. Utilizarea unor instrumente moderne, precum platforme colaborative, sisteme de self-service, împreună cu susținerea unor cursuri de alfabetizare digitală pentru deprinderea/ consolidarea competențelor digitale pentru persoanele de orice vârstă duc la schimbări radicale în mediul rural care au ca scop final îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC.

Beneficiari

Agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004;
GAL - cu respectarea legislației specifice, sub rezerva aplicării masurilor de evitare a conflictului de interese;
Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice.

Acțiuni eligibile

colectarea, stocarea, gestionarea, analizarea și procesarea datelor de informații geografice pentru prezentarea datelor sub formă de hărți, grafice sau rapoarte. Integrarea datelor de informații geografice cu datele din domeniul: transporturilor, gestionarea deșeurilor, hazardelor naturale, demografice, economice sau sociale;
investițiile în hardware: stații de lucru, dispozitive mobile, dispozitive de stocarem sisteme de backup, dispozitive de rețea, dispozitive GPS, drone echipate cu camere și senzori specializați pentru obținerea imaginilor aeriene și datelor topografice pentru colectarea și integrarea datele de poziționare;
proiectarea și implementarea platformelor colaborative pentru distribuirea fișierelor, formularelor, informațiilor și documentelor în timp real și asigurarea comunicațiilor cu toți utilizatorii;
implementarea sistemelor de tipul self-service formate din panouri infotouch și platformă web.

Sprijin

Rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv

Istoricul apelurilor de selecție

Perioada

Suma alocată

Descarcă ghid&anexe

August-Septembrie 2023

135.667,62 Euro

Apel de selecție

-

Raport de selecție intermediar

123.334,20 Euro

Apel de selecție 06.12.2023

*publicat la data de 21.11.2023

123.334,20 Euro

Scroll to Top